Menu główne

Wykonawstwo budowlane

Roboty geodezyjne - wytyczenie fundamentu.
Zostają utrwalone osie konstrukcyjne i zarys budynku na specjalnych ławach fundamentowych. Należy przygotować odpowiednią ilość kołków i desek, zwykle około 25 kołków o wymiarach 5 x.5cm i długości 1,5m oraz 16 desek o grubości 2cm i długości 1,5m.

wykonuje geodeta: mgr inż. Jakub Cisło tel. 14-6776201, 504997217.


Firmy budowlane - współpracujemy z doświadczonymi firmami budowlanymi w wykonawstwie budowlanym: budowy konstrukcji, sieci i przyłączy uzbrojenia terenu i infrastruktury budowlanej. 

Polecamy sprawdzonych w działaniu:

Przyłącza wodno - kanalizacyjne, kostka brukowa. http://www.hydrostars.pl/