Menu główne

Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined variable: miQTTpEEkA w wi_mBOtU->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: oDjygYw w o_hERwN->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: zXbEYzy w iK_zqub->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).
  • Notice: Undefined variable: FHdZI w ukb_LBhq->__destruct() (linia 1 z /home/geodezjadebica/public_html/themes/zen/template.php).

Porady prawne

Udzielamy nieodpłatnych porad prawnych dotyczących nieruchomości (postępowanie sądowe, podział nieruchomości, rozgraniczenie) oraz budownictwa (wykonawstwo, proces budowy).


Zapraszamy do naszego biura geodezyjnego przy ul. Głowackiego 17a w Dębicy (obok Lidla), oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego i przez pocztę elektroniczną. geocislo@wp.pl

Na zapytania udzielają odpowiedzi: 
mgr inż. Genowefa Cisło, tel. 14-6776201
mgr inż. Jakub Cisło, tel. 504997217


Szczegółowy opis zagadnień prawnych:

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ to rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego na sąsiedniej nieruchomości mającej dostęp do drogi publicznej. Służebność tą ustanawia Sąd, który kieruje się interesem społeczno-gospodarczym, również w oparciu o oględziny na gruncie.  

Prawa i obowiązki posiadacza służebności:
   - właściciel powinien mieć pełną swobodę poruszania się po drodze,
   - mając nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej możemy żądać jego zmiany,
   - koszty związane z wytyczeniem drogi koniecznej ponosi osoba, która o przejazd wnosiła,
   - może zaistnieć nakaz wynagrodzenia za służebność drogową,
   - służebność wygasa, gdy nie wykonano jej przez dziesięć lat,
   - gdy służebność utraciła znaczenie właściciel nieruchomości obciążonej może żądać jej zniesienia,
   - ustanowienia służebności drogi koniecznej nie możemy żądać, gdy sami pozbawiamy się dostępu do drogi publicznej.


ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI następuje z mocy prawa i oznacza że osoba staje się automatycznie właścicielem po spełnieniu reguł z kodeksu cywilnego:
   - posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny w dobrej wierze, lub od trzydziestu lat w złej wierze,
   -dobra wiara istnieje wtedy, gdy posiadacz włada nieruchomością, pozostając w uzasadnionym przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z prawem,
   -posiadacz samoistny, jest to osoba, która nie jest właścicielem, mimo to działa i zachowuje się jak właściciel - płacenie podatków związanych z nieruchomością,
   -posiadaczem samoistnym nie jest najemca.

Stwierdzenie zasiedzenia orzeka sąd w formie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, w którym uczestniczyć muszą wszystkie zainteresowane osoby. Niezbędne jest więc wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości.