Menu główne

Geologia

Oferujemy usługi z zakresu geologii i geotechniki. 

Zajmujemy się badaniem podłoża gruntowego celem określenia parametrów geotechnicznych niezbędnych dla projektowania i wykonawstwa wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Oferta jest dopasowana do charakteru inwestycji oraz indywidualnych potrzeb klienta. 
Zajmujemy się między innymi rozpoznawaniem podłoża gruntowego i sytuacji gruntowo-wodnej, sporządzaniem projektów robót geologicznych, opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Wykonujemy wiercenia, sondowania a także nadzór geotechniczny wraz z obsługą geotechniczną budowy. 


Zapraszamy do naszego biura geodezyjnego przy ul. Głowackiego 17a, p.II, p.15 w Dębicy (obok Lidla), oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego i przez pocztę elektroniczną.

Zadania zlecone przez inwestora wykonuje: 
geolog mgr inż. Andrzej Hnacik, tel. 603 603 428
email: geoha@onet.pl